รถเข็นของฉัน

0

0 items - 0 ฿

PVC Marking Tube

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
หน้า:
 1. 1
 2. 2

 1. -30% ปลอกสายไฟ BS TECH PVC Marking Tube 2.0mm.x 200m.

  PVC Marking Tube  ปลอก PVC มาร์คสายไฟ

   

  ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 มม.

  ความยาว 200 เมตร

 2. -25% ปลอกสายไฟ BS Tech PVC Marking Tube 5.2mm.x 200m.

  PVC Marking Tube  ปลอก PVC มาร์คสายไฟ

   

  ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.2 มม.

  ความยาว 200 เมตร

 3. -32% ปลอกสายไฟ BS Tech PVC Marking Tube 10.0mm.x 100m.

  PVC Marking Tube  ปลอก PVC มาร์คสายไฟ

   

  ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 10.0 มม.

  ความยาว 100 เมตร

 4. -32% ปลอกสายไฟ BS Tech PVC Marking Tube 8.0mm.x 100m.

  PVC Marking Tube  ปลอก PVC มาร์คสายไฟ

   

  ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.0 มม.

  ความยาว 100 เมตร

 5. -31% ปลอกสายไฟ BS Tech PVC Marking Tube 7.0mm.x 100m.

  PVC Marking Tube  ปลอก PVC มาร์คสายไฟ

   

  ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.0 มม.

  ความยาว 100 เมตร

 6. -31% ปลอกสายไฟ BS Tech PVC Marking Tube 6.5mm.x 100m.

  PVC Marking Tube  ปลอก PVC มาร์คสายไฟ

   

  ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 มม.

  ความยาว 100 เมตร

 7. -25% ปลอกสายไฟ BS Tech PVC Marking Tube 6.0mm.x 200m.

  PVC Marking Tube  ปลอก PVC มาร์คสายไฟ

   

  ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.0 มม.

  ความยาว 200 เมตร

 8. -25% ปลอกสายไฟ BS Tech PVC Marking Tube 5.5mm.x 200m.

  PVC Marking Tube  ปลอก PVC มาร์คสายไฟ

   

  ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มม.

  ความยาว 200 เมตร

 9. -26% ปลอกสายไฟ BS Tech PVC Marking Tube 5.0mm.x 200m.

  PVC Marking Tube  ปลอก PVC มาร์คสายไฟ

   

  ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0 มม.

  ความยาว 200 เมตร

 10. -28% ปลอกสายไฟ BS Tech PVC Marking Tube 4.5mm.x 200m.

  PVC Marking Tube  ปลอก PVC มาร์คสายไฟ

   

  ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 มม.

  ความยาว 200 เมตร

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
หน้า:
 1. 1
 2. 2