เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

บริษัท พรทวี โอเอ จะปิดทำการในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 และจะเปิดทำการ

และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามปกติในวันที่ 3 มกราคม 2561

บริษัทขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนเราตลอดปีที่ผ่านมา ขอให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความสุข

และเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะ

 

บริษัท พรทวี โอเอ จำกัด   www.poa.co.th